METAFYSIEK

Acupunctuur

Als wij de mens zien als een energieveld of beter als een een bewustzijnsveld, bestaand uit een onstoffelijk deel, het energielichaam, ook wel “licht-lichaam genoemd” en een stoffelijk deel, het fysieke lichaam, ons lijf, dan kunnen wij de gezondheid, of het welbevinden van dit (licht)wezen op verschillende manieren bevorderen. Met bijvoorbeeld een pijnstiller wordt geprobeerd om de biochemische activiteit van het fysieke lichaam te veranderen, waardoor ons lichaam enige tijd geen of minder pijn waarneemt. Ook kruiden en voedingssupplementen zoals vitamines en mineralen werken vooral op de biochemische activiteiten van het fysieke lichaam. Bij massage van spieren om de doorbloeding van de spieren te verbeteren behandelen we ook in eerste instantie dit fysieke lichaam.

wp01348423(2)We kunnen echter ook het onstoffelijke lichaam als aangrijpingspunt voor behandeling nemen. In dit energielichaam, wat een eenheid vormt met het fysieke lichaam, het lijf en er als het ware de blauwdruk van is, beweegt de energie zich volgens vaste patronen, deze energiestromen worden meridianen genoemd. Deze communicatievelden zijn een uiting van ons bewustzijn en weerspiegelen onze gevoelens en gedachten. Aangezien ons fysieke lichaam met zijn diverse organen bestaat, dankzij de meridianen en onze energie-of bewustzijnsvelden, kunnen we functiestoringen en de eruit voortkomende lichamelijke klachten verminderen of opheffen door invloed uit te oefenen op de energiestroom in de meridianen. Bij acupunctuur wordt van dit principe gebruik gemaakt.

Acupunctuurpunten zijn plekjes in het stroomgebied van een meridiaan, die met die meridiaan in verbinding staan. Ze zijn op de huid terug te vinden als plekjes met een lage weerstand voor elektrische stroom en zijn op te vatten als kleine sensoren, die gevoelig zijn voor elektromagnetische trillingen (energetische trillingen). Ze resoneren met trillingen uit de omgeving, waardoor de bijbehorende meridiaan wordt geactiveerd.

Meer lezen