METAFYSIEK

Acupunctuur en Psychosomatische Klachten

In de psychosomatiek wordt er de nadruk op gelegd, dat lichaam en geest van de mens ondeelbaar zijn. Psyche, de geest en Soma, het lijf, zijn voortdurend met elkaar in  wisselwerking, het onstoffelijke en stoffelijke vormen samen, als ondeelbare eenheid, het wezen dat een mens is. De ziel, het denken, voelen en het gedrag vormen een menselijk wezen tot wat hij is en de manier waarop hij reageert op z’n omgeving.

Gedachten, overtuigingen en emoties bepalen mede hoe het fysieke lichaam functioneert, je zou kunnen zeggen:”hoe ons lijf zich gedraagt” en andersom. Ons fysieke lichaam zegt daarom iets over onze gedachten en emoties, over onze psyche, door middel van de plaats van de pijn in ons lijf, de plaats waar bepaalde gevoelens optreden of de aard van de klacht, bijvoorbeeld benauwdheid. Dit is ook vanzelfsprekend als we ons realiseren, dat ons denken, onze overtuigingen, gevoelens en emoties samenhangen met de verschillende energievelden, ofwel meridianen, waar in de acupunctuur mee wordt gewerkt.

Meer lezen over Acupunctuur en Psychosomatische klachten.