METAFYSIEK

Meer over acupunctuur

Als wij de mens zien als een energieveld of beter als een een bewustzijnsveld, bestaand uit een onstoffelijk deel, het energielichaam, ook wel “licht-lichaam genoemd” en een stoffelijk deel, het fysieke lichaam, ons lijf, dan kunnen wij de gezondheid, of het welbevinden van dit (licht)wezen op verschillende manieren bevorderen. Met bijvoorbeeld een pijnstiller wordt geprobeerd om de biochemische activiteit van het fysieke lichaam te veranderen, waardoor ons lichaam enige tijd geen of minder pijn waarneemt. Ook kruiden en voedingssupplementen zoals vitamines en mineralen werken vooral op de biochemische activiteiten van het fysieke lichaam. wp01348423(2)Bij massage van spieren om de doorbloeding van de spieren te verbeteren behandelen we ook in eerste instantie dit fysieke lichaam.

We kunnen echter ook het onstoffelijke lichaam als aangrijpingspunt voor behandeling nemen. In dit energielichaam, wat een eenheid vormt met het fysieke lichaam, het lijf en er als het ware de blauwdruk van is, beweegt de energie zich volgens vaste patronen, deze energiestromen worden meridianen genoemd. Deze communicatievelden zijn een uiting van ons bewustzijn en weerspiegelen onze gevoelens en gedachten. Aangezien ons fysieke lichaam met zijn diverse organen bestaat, dankzij de meridianen en onze energie-of bewustzijnsvelden, kunnen we functiestoringen en de eruit voortkomende lichamelijke klachten verminderen of opheffen door invloed uit te oefenen op de energiestroom in de meridianen. Bij acupunctuur wordt van dit principe gebruik gemaakt.

Acupunctuurpunten zijn plekjes in het stroomgebied van een meridiaan, die met die meridiaan in verbinding staan. Ze zijn op de huid terug te vinden als plekjes met een lage weerstand voor elektrische stroom en zijn op te vatten als kleine sensoren, die gevoelig zijn voor elektromagnetische trillingen (energetische trillingen). Ze resoneren met trillingen uit de omgeving, waardoor de bijbehorende meridiaan wordt geactiveerd.

Acupunctuur is meer dan vierduizend jaar oud en de naam is ontstaan uit de samenvoeging van de woorden acu=naald en punctura=prik. De naam is dus ontleend aan de techniek van de naaldprik, waarbij een meestal stalen naald in het acupunctuurpunt wordt geprikt om zo het elektromagnetisch signaal op het punt te versterken, deze werking zou je een beetje kunnen vergelijken met de werking van de antenne van een radio of mobiele telefoon.

In Acupunctuurpraktijk METAFYSIEK worden altijd heel dunne (Japanse) wegwerpnaalden gebruikt, waardoor optimale hygiëne is gewaarborgd. De naalden worden meestal heel ondiep geprikt, waardoor ze niet of nauwelijks worden gevoeld. Hierdoor is de behandeling goed te verdragen en heel ontspannend. Het is dus zeker geen pijnlijke behandeling!

Lees hiervoor vooral ook verder onder: TOYOHARI een speciale vorm van Japanse Acupunctuur.

Acupunctuur is echter meer dan prikken met naalden. Heel vroeger bestonden er nog geen metalen naalden en werd er op de punten gedrukt met een stomp of puntig voorwerp, of met de vingertoppen en werden punten verwarmd met een gloeiend kruid (moxa). Ook tegenwoordig worden acupunctuurpunten, in plaats van met de naald, op veel andere manieren bij een behandeling geactiveerd. Je kan punten licht masseren, magneetjes, kleine metalen bolletjes of kleuren erop aanbrengen, verwarmen met moxa, of de punten met laser of wit licht bestralen. Dit alles is op te vatten als acupunctuur.

Meridianen

Meridianen

Bij elektro-acupunctuur en aanverwante methodes wordt op punten gemeten, om daarmee inzicht te verkrijgen in storingen in het meridiaansysteem. De energie waaruit een wezen is opgebouwd en die door de meridianen stroomt, wordt in de klassieke acupunctuur Chi genoemd, andere namen zijn Prana, Orgon en ook Universele Energie. Universele Energie is de meest zuivere, oorspronkelijke vorm van energie, waaruit alles ontstaat. Onze verbindingspunten met het Universele Energie veld worden Chakra’s genoemd. Dit zijn een soort energie / bewustzijnscentra, die ons energiesysteem voeden en een belangrijke rol spelen bij de verbinding van de mens met de rest van het universum, met de kosmos. De chakra’s kunnen geactiveerd worden met een methode die goed aansluit bij de acupunctuurfilosofie.

Acupunctuurpunten zijn ook op te vatten als een soort kleine chakra’s, die een rol spelen bij de communicatie en onderlinge afstemming van onze energie- of bewustzijnslagen, zoals onze gevoelens, gedachten en ons fysieke lichaam. Omdat we via de acupunctuurbehandeling willen bijdragen aan een zoveel mogelijk ontspannen en blokkadevrije staat van lichaam en geest, zijn diverse vormen van meditatie- / en ontspanningsoefeningen vaak een goede aanvulling op de behandeling.

Samenvattend, acupunctuur is een door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) erkende geneeswijze, die tot doel heeft om het energielichaam en daarmee het fysieke lichaam te harmoniseren, teneinde lichaam en geest met elkaar en met z’n omgeving in evenwicht te brengen. In acupunctuurpraktijk METAFYSIEK worden voor dit doel acupunctuurpunten behandeld, met en soms zonder gebruik van naalden, maar er wordt ook gebruik gemaakt van andere therapeutische middelen die een harmoniserend effect hebben, zoals homeopathische middelen, bloesemremedies, voedingssupplementen, massagetherapie, ontspanningsoefeningen, meditatie-oefeningen, gesprekken etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul hier de oplossing van de som in, dit is een beveiliging om robots geen commentaar te laten plaatsen * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.