METAFYSIEK

Algemene Praktijkinformatie

Voor inlichtingen of het maken of wijzigen van een afspraak, is de praktijk telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Ook kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of online een afspraak maken.

Consult en behandeling vinden plaats in onze praktijk op Schotweg 34 in Apeldoorn.

De eerste behandeling vangt aan met een intakegesprek, gevolgd door een onderzoek, waarna het te volgen beleid voor verdere behandeling besproken wordt. Voor dit eerste consult wordt 45-55 minuten gereserveerd en het tarief hiervoor is €85,-. Een vervolgbehandeling/-consult duurt korter en hiervoor wordt €70,00 in rekening gebracht. Voor de vervolgbehandeling van kinderen tot en met twaalf jaar geldt een lager tarief. Zie hiervoor ook onder Tarieven.

Veel ziektekostenverzekeraars hebben een vergoedingsregeling voor acupunctuur in de aanvullende verzekering voor behandeling door een acupuncturist die lid is van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA).

Als u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft over de behandelingen die in Acupunctuurpraktijk METAFYSIEK gegeven worden, kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een informatief gesprek ( ± 15 min.). Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt dan bespreken in hoeverre zo’n behandeling in uw geval zinvol kan zijn en tevens kunt u een indruk krijgen over de te verwachten behandelduur en de te verwachten kosten.

Als NVA-lid ben ik aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze (KAB). Wij hopen natuurlijk van niet, maar mocht u klachten hebben over de praktijk of over ons dan hoor ik dat graag van u persoonlijk. Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de KAB