METAFYSIEK

Meer over Acupunctuur en Psychosomatische klachten

In de psychosomatiek wordt er de nadruk op gelegd, dat lichaam en geest van de mens ondeelbaar zijn. Psyche, de geest en Soma, het lijf, zijn voortdurend met elkaar in  wisselwerking, het onstoffelijke en stoffelijke vormen samen, als ondeelbare eenheid, het wezen dat een mens is. De ziel, het denken, voelen en het gedrag vormen een menselijk wezen tot wat hij is en de manier waarop hij reageert op z’n omgeving.

Gedachten, overtuigingen en emoties bepalen mede hoe het fysieke lichaam functioneert, je zou kunnen zeggen:”hoe ons lijf zich gedraagt” en andersom. Ons fysieke lichaam zegt daarom iets over onze gedachten en emoties, over onze psyche, door middel van de plaats van de pijn in ons lijf, de plaats waar bepaalde gevoelens optreden of de aard van de klacht, bijvoorbeeld benauwdheid. Dit is ook vanzelfsprekend als we ons realiseren, dat ons denken, onze overtuigingen, gevoelens en emoties samenhangen met de verschillende energievelden, ofwel meridianen, waar in de acupunctuur mee wordt gewerkt.

Wanneer we bij therapie bewust gebruik maken van de samenhang tussen onze psyche en ons fysieke lichaam, spreken we van “psycho-somatische therapie”. Deze therapie bestaat dan vaak uit een combinatie van bijvoorbeeld gesprekken, ontspanningsoefeningen, massages of visualisatie-oefeningen. Als we hierbij ook de kennis van de energie-/of  bewustzijnsvelden vanuit de acupunctuur betrekken, kunnen we spreken van

Energetische-psychosomatische therapie.

In de acupunctuurfilosofie wordt niet echt onderscheid gemaakt tussen ons fysieke lichaam en onze geest. Psyche en soma zijn een ondeelbare eenheid, het gaat om verschillende uitingsvormen van het zelfde wezen. De meridianen zijn een soort communicatievelden, die ons (onder) bewustzijn, onze gevoelens en gedachten in onze energielagen weerspiegelen, dus ook in onze fysieke laag, ons fysieke lichaam. Acupunctuurbehandeling is daarom een psychosomatische therapie bij uitstek. Vanzelfsprekend vormen meditatie-/ en ontspanningsoefeningen een uitstekende en logische aanvulling hierop.