METAFYSIEK

Metafysiek

De naam van de praktijk: METAFYSIEK is ontstaan uit een samenvoeging van de twee woorden “metafysica” en fysiek. Metafysica betekent: het bovennatuurlijke of bovenzinnelijke en fysiek betekent: de stoffelijke natuur, het lichaam betreffende. Hiermee wordt aangegeven, dat er bij de aangeboden therapievormen vanuitwordt gegaan, dat het menselijk wezen uit een onstoffelijke en een stoffelijke vorm bestaat, dat de mens een energieveld is waarbij het stoffelijke (het fysieke lichaam) en het niet stoffelijke (de energievelden of bewustzijnsvelden, de energetische lichamen) vloeiend in elkaar overgaan, constant met elkaar in wisselwerking zijn en daarbij een afspiegeling zijn van elkaar. Beter gezegd, het zijn verschillende uitingsvormen van het bewustzijn van één en hetzelfde wezen, zoals dit ook herkenbaar is in het yin-yang principe uit de oosterse filosofie.
Dat dit zo is wordt ook in de westerse wetenschap meer en meer duidelijk, onder andere door de ontdekkingen in de subatomaire natuurkunde (kwantum fysica)